Novinky

AGROSEV - JM AGROSTAVBY

Zmluva: AGROSEV - JM - AGRO STAVBY
4. 10. 2021

Prevádzkový poriadok

Agrosev - Prevádzkový poriadok CMC - Prevádzkový poriadok
28. 7. 2021

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk: Výroba organického hnojiva – dodávka a realizácia technologického celku
13. 5. 2021

PRV SR 2014-2020

Investície do hmotného majetku
5. 3. 2021

Štandardy kvality – elektroenergetika rok 2020

Štandardy kvality – elektroenergetika rok 2020
10. 2. 2021

Cenové rozhodnutie elektriny URSO pre Agrosev MDS rok 2021

Cenové rozhodnutie elektriny URSO pre Agrosev MDS rok 2021
2. 2. 2021

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí. PROGRAM PRV 2014 - 2020
1. 10. 2020

Rozhodnutie - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Agrosev, spol. s r.o. - Rozhodnutie - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. 1. 2020

Tarifa za prístup do MDS Agrosev

Agrosev, spol. s r.o. Detva Tarifa za prístup do MDS Agrosev spol. s r.o. www.urso.gov.sk elektroenergetika.
25. 11. 2019

Agrosev - Údaje o regulovanom subjekte

Agrosev, spol s.r.o. Detva Štandardy kvality distribúcia a dodatky elektriny
25. 11. 2019

Oznámenie o otváraní časti ponúk

Oznámenie o otváraní časti ponúk
29. 7. 2013

Oznámenie o zrušení použitého postupu

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky.
22. 2. 2013