Oznámenie o otváraní časti ponúk

Oznámenie o otváraní časti ponúk. Viď príloha.