Bioplynová stanica

Pre výstavbu bioplynovej stanice sme sa rozhodli hlavne kvôli väčšej živočíšnej výrobe. Vďaka veľkej produkcii hnoja a hnojovice máme väčšiu časť paliva práve s nej. Ostatnú komoditu doplňujeme kukuričnou silážou a cirokom. Začiatok výstavby začal v roku 2009 na farme v Detve. Stanica v technológii 2 primárne, 2 sekundárne fermentory a jeden koncový sklad dokáže vyrobiť výkon 1Mw/h. po dobrých skúsenostiach s prvou BP stanicou sme sa rozhodli postaviť ďalšiu na farme Želobudza a rozšíriť aj stanicu v Detve. Dnešný celkový výkon je 3Mw/h. Na BP stanici v Detve je odpadové teplo využívané na vykurovanie mesta Detva. Fugát s BP stanice využívame ako kvalitné hnojivo, ktoré nám umožnilo dosahovať lepšie výsledky v rastlinnej výrobe. Pokiaľ nie je považované za odpad, ale opačne je kvalitne aplikované dokáže trvalo zlepšovať pôdne podmienky čo sa nám potvrdzuje pri jeho aplikácii.

Programy znižovania emisií (PDF, 700kb)