Bioplynová stanicaPre výstavbu bioplynovej stanice sme sa rozhodli hlavne kvôli väčšej živočíšnej výrobe. Vďaka veľkej produkcii hnoja a hnojovice máme väčšiu časť paliva práve s nej. Ostatnú komoditu doplňujeme kukuričnou silážou a cirokom. Začiatok výstavby začal v roku 2009 na farme v Detve. Stanica v technológii 2 primárne, 2 sekundárne fermentory a jeden koncový sklad dokáže vyrobiť výkon 1Mw/h. po dobrých skúsenostiach s prvou BP stanicou sme sa rozhodli postaviť ďalšiu na farme Želobudza a rozšíriť aj stanicu v Detve. Dnešný celkový výkon je 3Mw/h. Na BP stanici v Detve je odpadové teplo využívané na vykurovanie mesta Detva. Fugát s BP stanice využívame ako kvalitné hnojivo, ktoré nám umožnilo dosahovať lepšie výsledky v rastlinnej výrobe. Pokiaľ nie je považované za odpad, ale opačne je kvalitne aplikované dokáže trvalo zlepšovať pôdne podmienky čo sa nám potvrdzuje pri jeho aplikácii.

Programy znižovania emisií (PDF, 700kb)

Obchodné podmienky (PDF, 3,18MB)

Prevádzkový poriadok (PDF, 674kb)

E AGROSEV SSD MDS (PDF, 366kb)

Cenové rozhodnutie BPS Agrosev (PDF, 215kb)

Štandardy kvality 2020 Agrosev (PDF, 1,47MB)


OZNÁMENIE - AGROSEV, spol. s r. o., BPS Dúbravy - Želobudza

V zmysle § 4, ods. 5, zákona 309/2009 oznamuje, že pri výrobe KVET OZE dosiahol za rok 2020 tieto výsledky:

• Celková účinnosť KVET: 65,42 %
• Podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 56,39 %