Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ku015200/www_root/includes/db.php on line 10
AGROSEV // O Agroseve
 

 

Rozhodnutie - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Agrosev, spol. s r.o. - Rozhodnutie - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

17. 1. 2020

Tarifa za prístup do MDS Agrosev

Agrosev, spol. s r.o. Detva Tarifa za prístup do MDS Agrosev spol. s r.o. www.urso.gov.sk elektroenergetika.

25. 11. 2019

Agrosev - Údaje o regulovanom subjekte

Agrosev, spol s.r.o. Detva Štandardy kvality distribúcia a dodatky elektriny

25. 11. 2019

O AgroseveSpoločnosť Agrosev, obchodným menom AGROSEV, spol. s r.o., patrí na Slovensku medzi veľké poľnohospodárske firmy. Jej zakladateľ, Martin Malatinec, začal v roku 1998 podnikať s plnou hlavou myšlienok a nápadov, ktoré sa postupne ako podnik silnel podarilo, a aj v súčasnosti darí realizovať. Hospodáriť začínala spoločnosť v tom čase na pozemkoch v chotári obce Vígľaš, v okolí miestnej časti Pstruša . Hlavným cieľom bolo vtedy zabezpečiť mlieko pre mliekareň v Hriňovej. Firma za obdobie pôsobenia na trhu expandovala a prebrala hospodárenie po poľnohospodárskych podnikoch najskôr v Detve a Lovinobani, ktoré ukončili svoju činnosť, neskôr pribudli ďalšie, v Dúbravách, časti Želobudza, v Ponikách, Zvolenskej Slatine. Tieto kroky z dnešného pohľadu možno hodnotiť ako správne. S rozvojom mliekárenského závodu v Hriňovej, vznikala potreba nárastu produkcie živočíšnej výroby, ktorá sa výsledkami každoročne umiestňuje na popredných miestach v chovných súťažiach v rámci Slovenska. Tieto výsledky sú dosahované hlavne vďaka dobrému manažmentu, ale je to aj zásluha zodpovednej práce zamestnancov firmy. K dosiahnutiu výborných výsledkov najmä prispeli investície do novopostavenej miešarne kŕmnych zmesí a rekonštrukcie maštalí v Detve, Dúbravách v hospodárskom dvore Želobudza. Plány v živočíšnej výrobe samozrejme nekončia. Dnes sa spoločnosť intenzívne zameriava na lepšie využitie nutričných hodnôt z TTP a zužitkovaniu výstupov živočíšnej výroby v bioplynových staniciach. Prvá, vybudovaná sesterskou spoločnosťou o výkone 1MW, je prevádzkovaná v Detve a v roku 2012 bol rozšírený jej výkon na 2MW. V roku 2012 Agrosev uviedol do prevádzky vlastnú bioplynovú stanicu o výkone 1MW v Dúbravách, na farme v Želobudzi. Rastlinnej výrobe je v spoločnosti venovaná veľká pozornosť, nakoľko efektivita a kvalita živočíšnej výroby úzko súvisí s rastlinnou výrobou dosahované výsledky v týchto segmentoch výroby ovplyvňujú výsledky produkcie v bioplynovej stanici. Spoločnosť sa pri svojej činnosti drží sa filozofie, že to čo pôde hospodár venuje tak sa mu to niekoľkonásobne vráti a šetriť na pôde je luxusom, ktorý si nemožno dovoliť.