BetonárkaFV roku 2009 naša spoločnosť začala s výstavbou novej betonárky. Skolaudovaná bola koncom roku 2010. Vyrába betónové zmesi rôznych tried a receptúr, ktoré sú v súlade s normou STN 206-1. Zároveň zabezpečuje dopravu betónových zmesí autodomiešavačmi. Od roku 2018 je betonárna v prenájme spoločnosti Agropartner, s.r.o.