Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku

Vzorový prevádzkový poriadok (PP):

https://www.urso.gov.sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-pre-prevadzkovatelov-miestnych-distribucnych-sustav/