Rozhodnutie URSO pre miestnu distribučnú sústavu Agrosev Želobudza

Cenové rozhodnutie URSO pre miestnu distribučnú sústavu Agrosev Želobudza platné od 01.02.2022 do konca 5 regulačného obdobia.