Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí.

PROGRAM PRV 2014 - 2020

Názov projektu: PIVOVAR

Príjemca: AGROSEV spol. s.r.o.

Výška NFP: 372752,67€

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AGROSEV, s.r.o. a to hlavne rozšírením podnikania o novú výrobu – pivovarníctvo. Hlavný cieľ je naplnení: Výstavbou nových priestorov pivovaru v areáli Masarykov dvor a nákup technológie pivovaru.

Opis projektu:

Projekt postáva zo stavebných investícií a investícií do technologického zariadenia.