Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie č 0073/2021/Pop-OZE výrobca Agrosev, spol. s r.o. Bottova 1, 962 12 Detva za predchádzajúci kalendárny rok 2021.